Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng gói thầu xây dựng - Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn