Phiếu lấy ý kiến về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)