Đầu tư xây dựng khu công nghiệp

-           Xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới;

-           Thi công san lấp mặt bằng, đường xá;

-           Xây dựng nhà máy xi măng, trạm trộn bê tông và sản xuất vật liệu xây dựng.


buca escort