Xây lắp chuyên ngành dầu khí

-           Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu;

-           Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống đường ống dẫn dầu khí;

-           Thiết kế, thi công, sửa chữa giàn khoan, chân đế, bồn bể;

-           Sản xuất & lắp đặt các phụ kiện khoan khai thác dầu khí;

-           Đóng tầu & kinh doanh các thiết bị ngành dầu khí

buca escort