CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ (PVC-IC)Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
Tên quốc tế: Petroleum Industrial & Civil Construction Co., Ltd
Tên Viết tắt: PCV-IC
Trụ sở chính đặt tại: Số 35D - Đường 30/4 - Phường 9 - Tp Vũng Tàu
Điện thoại: +84-64-3834784/3832057/3838224
Fax: +84-64-3839925

Các hoạt động chính:
Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí; Đầu tư, xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí; Xây dựng các công trình hạ tầng, cầu cảng; Đầu tư kinh doanh địa ốc, hạ tầng phụ trợ; Các ngành nghề khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và không trái với quy định của pháp luật.

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort