CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG (PVC-MT)Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Tên quốc tế: MIEN TRUNG PETROLEUM CONSTRUCTION CO,. LTD (PVC-MT)
Tên viết tắt: PVC-MT
Địa chỉ: Tầng 6, 7 Tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí, Lô A2.1 - Đường 30/4 - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Head office: 6th, 7th Floor Petroleum Financial Center Building, Plot A2.1 - 30/4 Street, Hai Chau District, Da Nang City 
Tel: (+84 511) 3635 888
Fax: (+84 511) 3635 777
Website: www.pvcmt.vn


Các hoạt động chính:  
-      Lĩnh vực hoạt động chính: Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp ở khu vực Miền Trung.
-      Năng lực: Công ty đã đầu tư đào tạo về nhân lực có trình độ tay nghề cao, đặt biệt Công ty đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và thực hiện chương trình đào tạo thợ hàn 6G, 6GR…
 -     Trải qua nhiều năm xây dựng, phát triển tại Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi và Khu vực Miền Trung, PVC – MT có  nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thi công các gói thầu lớn, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao.
-     Công ty đã thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: Các gói thầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Cảng Nhà máy Nhựa Polypropylene Dung Quất, tham gia xây dựng cấc công trình dân dụng như Trung tâm Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi, nhà ở Cán bộ tại Dung Quất, Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng…

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort