CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI (PVC-HN)
Tên đầy đủ: CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI
Tên quốc tế: HANOI PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên Viết tắt: PVC-HN
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà San Nam, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Head office: 5th Floor, Sannam Building, Dich Vong Ward, Cau Giay, Hanoi
Tel: 04-37950130
Fax: 04-37950132
Website: www.pvchanoi.vn


Các hoạt động chính: 
-      Lĩnh vực hoạt động chính: Xây lắp các công trình dân dụng cao cấp, công nghiệp dầu khí, đầu tư và kinh doanh bất động sản ở khu vực phía Bắc. 
-      Chiến lược phát triển:
-      Tập trung nâng cao năng lực thiết bị và con người để đảm nhận hiệu quả vai trò tổng thầu xây lắp các dự án chuyên ngành Dầu khí trên địa bàn phía Bắc và trở thành Công ty Xây lắp chuyên ngành mạnh nhất của PVCons cũng như của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 -      Tăng nhanh tỷ trọng xây lắp các dự án có tỷ trọng chất xám và ứng dụng công nghệ cao.
 -      Tăng tỷ trọng dịch vụ trong chiến lược phát triển: Tập trung  dịch vụ chuyên ngành và kinh doanh bất động sản.
 -      Tập trung đầu tư và thi công xây dựng công trình dân dụng cao cấp

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort