CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Tên Công ty bẳng tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Tên viết tắt: PVC THAIBINH JSC
Tên tiếng Anh: THAIBINH PETROLEUM TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 458, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363 831 789 5. Fax: 0363 835 074
Email: mail.pvctb.vn
Website: pvctb.vn


Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh chính:
-  Đầu tư, kinh doanh bất động sản;
-  Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
- Thi công xây lắp công trình, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, 
-  Dịch vụ thương mại. ..

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort