CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA (PVC-TH)

Tên đầy đủ: Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)
Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Petrovietnam Investment and Construction JSC
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà PVFC Land, 38A đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa
Head office: Floor 4- PVFC Lanh building, 38A Le Loi Boulevard, Thanh Hoa
Tel:  0373-724 668
Fax: 0373-757 886

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort