CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ (PV Pipe)

Tên đầy đủ: Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí (PV Pipe)
Tên tiếng Anh: Petrovietnam Pipe Manufacturing JSC
Địa chỉ: Số 11 Phan Chu Trinh, P.1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang
Head office: 11 Phan Chu Trinh, P.1, Go Cong Town, Tien Giang Province
Tel: 0733-843535
Fax: 0733-513131

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort