CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMachino)

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ (PVMachino)
Tên tiếng Anh: Petrovietnam Machine and Equipment jsc
Địa chỉ: 08 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: 08 Trang Thi, Hoan Kiem, Ha Noi
Tel: 04-38252265   
Fax: 04-38254050

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort