CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PVC-PETROLAND)
Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
Tên quốc tế: PetroVietnam infrastructure and urban investment joint stock company (PVC-PETROLAND)
Tên Viết tắt: PVC-PETROLAND
Địa chỉ: Số 16 Trương Định, P.6, Q.3, TP. HCM
Head office: No. 16 Truong Dinh, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Tel: 08-39309889
Fax: 08-39309879
E-mail: petroland@hcm.fpt.vn
Website: www.petroland.com.vn

Các hoạt động chính:
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư, khu đô thị, văn phòng, cảng biển, cảng sông.
- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng.
- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán, pháp luật).
- Kinh doanh bất động sản.
- Mua bán vật tư, thiết bị ngành xây dựng.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên

buca escort