Tin nổi bật

PVC trên đà hồi phục

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt các công trình dầu khí, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) cũng phải hứng những “cơn bão” ...

Quan hệ cổ đông

Đơn vị thành viên